Lider Nowych Technologii®to autorski program, skierowany do podmiotów gospodarczych niezależnie od wielkości, wdrażających innowacyjne rozwiązania w: procesach produkcyjnych, usługach, marketingu, rozwiązaniach informatycznych, nowatorskich metodach zarządzania, edukacji, promujące nowoczesny biznes, wyróżniające się dynamicznym rozwojem.

lntGłównym kryterium oceny jest innowacyjność przedsięwzięcia i jej wpływ na rozwój, jakość i postęp w danej branży.

Nagroda, przyznana przez Zarząd Programu Lider Nowych Technologii® bazuje na wiedzy i komunikacji, zwiększa skuteczność i efektywność działań w firmie. Co jest kluczowe dla utrzymania rozwoju i stawienia czoła przyszłym wyzwaniom.

Dotychczasowi laureaci programu to przedsiębiorstwa o ustalonej pozycji na rynku (mikro i duże przedsiębiorstwa), o precyzyjnie określonej wizji i jasno sprecyzowanej misji. Zdobycie Lidera Nowych Technologii dało im status przedsiębiorstw najnowocześniejszych, mających potencjał rozwojowy, odznaczających się innowacjami i kreatywnością, potrafiących zaskoczyć. To zewnętrze potwierdzenie jakości tych firmy.

Zachęcamy do kontaktu z nami i zapoznania się ze szczegółami nowej edycji programu www.lidernt.pl

Patronaty medialne