Kliniczny Oddział Pediatrii i Kliniczny Oddział Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci GUMed po przebudowie zostały wyposażone m.in. w nowoczesny sprzęt medyczny poprawiający bezpieczeństwo małych pacjentów, dostęp do węzłów sanitarnych bezpośrednio z sal chorych i system przywoławczy usprawniający komunikację.

szpital kopernika pomorskie.eu 229 września, marszałkowie Mieczysław Struk i Hanna Zych-Cisoń wzięli udział w oficjalnym otwarciu oddziałów.

Klinika o łącznej powierzchni 1,4 tys. mkw. obejmuje Oddział Pediatrii, który został wyposażony w 20 łóżek i Oddział Gastroenterologii – 24 łóżka. W 2014 roku na oddziały przyjęto łącznie ponad 3,2 tys. pacjentów.

Modernizacja i zakup sprzętu medycznego były możliwe dzięki realizacji projektu „Przebudowa pomieszczeń usytuowanych w COPERNICUS Podmiot Leczniczy sp. z o. o. w Gdańsku, z przeznaczeniem na Oddział Kliniczny Pediatrii i Kliniczny Oddział Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci". Oprócz znacznego podniesienia standardów hospitalizacji dzieci, oddział będzie dysponował nowym sprzętem medycznym poprawiającym bezpieczeństwo pacjentów oraz usprawniającym opiekę, diagnostykę i leczenie.

Na obu oddziałach znajduje się centrala kardiomonitorów i system stałego monitorowania, a gabinety zabiegowe zostały wyposażone w nowoczesne lampy bezcieniowe, doskonale oświetlające pole pracy. Izolatki i brudowniki posiadają maceratory, służące do rozdrabniania jednorazowych pojemników. Usprawniony został także system komunikacji między pacjentem a lekarzem i pielęgniarką.

Oddziały przeszły generalną modernizację, której całkowita wartość wyniosła blisko 6,03 mln zł, z czego ponad 3 mln zł to środki przekazane przez samorząd województwa pomorskiego. 

Prace remontowe obiektu i nowe wyposażenie przyczynią się do poprawy jakości funkcjonowania oddziału, a przede wszystkim zwiększą możliwości profesjonalnej pomocy dla małych pacjentów.

  • szpital_kopernika_pomorskie.eu_1
  • szpital_kopernika_pomorskie.eu_2
  • szpital_kopernika_pomorskie.eu_3
  • szpital_kopernika_pomorskie.eu_4

 

Patronaty medialne