Dzięki przeprowadzonej termomodernizacji dwanaście obiektów Uzdrowiska Busko-Zdrój S.A. zyskało nie tylko nowy, estetyczny wygląd, ale też oszczędności w zużyciu energii cieplnej.

busko zdroj wrota swietokrzyskie.pl 1- Po raz kolejny uczestniczę w odbiorze dużej inwestycji realizowanej w Uzdrowisku Busko-Zdrój S.A.  na przestrzeni ostatnich dwóch lat. Termomodernizacja to jeden z elementów rozwoju tego miejsca, żeby poprawić komfort pobytu kuracjuszy i warunki pracy zatrudnionych tu osób. Dziękuję za dotychczasowe zaangażowanie w działania na rzecz modernizacji kurortu, które z pewnością przełożą się na jeszcze większe zainteresowanie  wypoczynkiem i leczeniem w obiektach uzdrowiskowych oraz efekty finansowe - mówił reprezentujący marszałka województwa Bernard Antos, sekretarz województwa  i przewodniczący Rady Nadzorczej Uzdrowiska Busko-Zdrój S.A.

O zakresie prowadzonych prac poinformował uczestników spotkania prezes spółki Wojciech Legawiec. - Termomodernizację przeprowadziliśmy w ciągu osiemnastu miesięcy, od marca 2014 do końca września 2015. Prace w dwunastu budynkach polegały na: ociepleniu ścian, stropodachów, wymianie stolarki okiennej, montażu nowej instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, a także założeniu solarów w szpitalach „Górka" i „Krystyna" . Zmodernizowany obiekt w Zbludowicach, przeznaczyliśmy na odpowiadające wszelkim standardom archiwum zakładowe. Nowoczesnym rozwiązaniem jest też piec kogeneracyjny zamontowany w kotłowni centralnej, który ma bardzo dużą efektywność energetyczną przy ograniczonej emisji dwutlenku węgla do atmosfery, co szczególnie istotne w strefie uzdrowiskowej - opowiadał prezes Legawiec. Jak dodał, termomodernizacja spowodowała zmniejszenie zapotrzebowania na energię i  zniwelowanie strat ciepła o około 30 proc., co korzystnie wpłynęło na ogólny wygląd budynków i na stan środowiska.

Wykonawcą przedsięwzięcia była firma Budotermika z Buska-Zdroju. Wartość całkowita projektu wynosiła ponad 5 milionów złotych,  z czego połowę stanowiło dofinansowanie unijne pozyskane z działania 4.2 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego  na lata 2007-2013.

Prezes Uzdrowiska Busko-Zdrój S.A. przedstawił również koncepcję dalszych inwestycji. - Szykujemy projekty rozbudowy poszczególnych nieruchomości, ale ich realizacja jest uzależniona od tego, czy uda nam się pozyskać środki nowego okresu programowania.  Zaplanowaliśmy m.in.: wykonanie przeszklonego łącznika między Sanatorium „Marconi" a Zakładem Przyrodoleczniczym nr 2, gdzie mieścić się będzie recepcja i pijalnia wód, odnowienie wieży ciśnień, którą przekształcimy w kawiarnię z tarasem widokowym, budowę basenu z kompleksem wellness & spa oraz przeprowadzkę pralni i rozlewni wód mineralnych  poza strefę uzdrowiskową - podsumował Wojciech Legawiec.  

Uzdrowisko Busko–Zdrój S.A., z inicjatywy marszałka województwa, wzbogaciło się także o karetkę sanitarną, która dotychczas służyła pogotowiu ratunkowemu. Akt darowizny i kluczyki od pojazdu prezesowi Legawcowi wręczyli Bernard Antos, sekretarz województwa i Ryszard Bedla, zastępca dyrektora ds. technicznych Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach. - Dziękuję gorąco za tę niespodziankę, która  ułatwi nam transport pacjentów do różnych placówek medycznych - mówił Wojciech Legawiec.

Patronaty medialne