Czytaj więcej...

Jeden z podstawowych elementów pasywnej ochrony przeciwpożarowej budynków stanowią konkretne rozwiązania oraz właściwości materiałów, z których zostały one wykonane – zarówno jeśli chodzi o konstrukcje budowlane, jak też systemy HVAC. Projektanci i inżynierowie instalacji mają do czynienia z przewodami wentylacyjnymi, wodociągowymi, kanalizacyjnymi i grzewczymi oraz ich izolacjami, które klasyfikuje się jako nierozprzestrzeniające ognia (NRO). Czym w istocie są elementy opatrzone oznaczeniem NRO i jakie warunki powinny one spełniać?

Nie żyjemy w jednym z krajów śródziemnomorskich, gdzie z powodu gorąca często przerywa się pracę. Niemniej w Polsce również zdarzają się upalne dni. Czy bardzo wysoka temperatura może zmusić pracodawcę do skrócenia pracownikom dnia pracy?

Czytaj więcej...

Kontrola stanu technicznego obiektów budowlanych i stałych urządzeń technicznych jest obowiązkiem uregulowanym przez Prawo budowlane. Zapytaliśmy Główny Urząd Nadzoru Budowlanego o to jakie są rodzaje kontroli stanu technicznego, kto może ich dokonywac i jak należy je dokumentować.

Czytaj więcej...

Prace na dachach rządzą się swoimi prawami, o czym najlepiej wiedzą operujący na nich profesjonaliści – dekarze czy instalatorzy. W świetle przepisów BHP roboty takie jak montaż, remont, konserwacja, obróbka czy rozbiórka konstrukcji i pokryć dachowych zaliczają się do prac szczególnie niebezpiecznych. Aby wykonywać obowiązki zawodowe w spokoju o własne zdrowie, niezbędna jest odpowiednia drabina. Jakie cechy powinna ona spełniać?

Czytaj więcej...

Złe przechowywanie opon przez użytkowników może prowadzić do poważnych, choć niewidocznych uszkodzeń. Dlatego należy zachować szczególną ostrożność, kupując używane ogumienie, nawet w pozornie doskonałym stanie. Tego problemu nie ma, jeśli kupujemy nowe opony, nawet takie, które zostały wyprodukowane kilka lat wcześniej.

Patronaty medialne