Czytaj więcej...

W II kwartale 2015 r. ma być rozpoczęta inwestycja, której przedmiotem jest "Przebudowa bloku operacyjnego 6 Szpitala Wojskowego z Przychodnią - SP ZOZ w Dęblinie, ul. Szpitalna 2".

Czytaj więcej...

W III kwartale 2015 r. ma być rozpoczęta inwestycję, której przedmiotem jest "Rozbudowa i przebudowa obiektów Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologiczno-Kardiologicznego w Torzymiu Sp. z o.o. - II etap".

Czytaj więcej...

W II kwartale 2015 r. ma być rozpoczęta inwestycję, której przedmiotem są "Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej - Budowa Działu Rehabilitacji‚ Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjno-Zawodowego przy ul. Żółkiewskiego w Biskupcu".

Czytaj więcej...

W III kwartale 2015 r. ma być rozpoczęta inwestycję, której przedmiotem jest "Przebudowa systemu wytwarzania, zarządzania i dystrybucji mediów energetycznych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii wraz z budową parkingów" dla Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie.

Czytaj więcej...

W I kwartale 2015 r. rozpoczęto inwestycję, której przedmiotem jest nowy budynek przychodni rodzinnej Medeor. W obiekcie znajdzie się również apteka.

Patronaty medialne