Czytaj więcej...

Przykładanie mniejszej wagi do ceny w przetargach oraz ułatwienie dostępu do nich małym firmom i tym zatrudniającym na etat – to główne założenia rządowego projektu nowelizacji ustawy o zamówieniach publicznych.

Czytaj więcej...

Wyniki przetargów w branży budownictwa medycznego (stan na dzień 19 czerwca 2015 r.).

Czytaj więcej...

Przetargi w branży budownictwa medycznego ogłoszone od 15 do 19 czerwca 2015 r.

Czytaj więcej...

12 czerwca 2015 r. Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta (red. Warszawy) dokonał oceny wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego na: "Budowę Szpitala Południowego".

Czytaj więcej...

Wyniki przetargów w branży budownictwa medycznego (stan na dzień 12 czerwca 2015 r.).

Patronaty medialne