Czytaj więcej...

Długo oczekiwana nowelizacja Prawa zamówień publicznych może wkrótce wejść w życie. Została ona przyjęta przez Sejm RP 13 maja 2016 r., co pozwoli na skierowanie jej Senatu RP i w dalszej kolejności Prezydenta. Być może zacznie obowiązywać już w czerwcu br.

Czytaj więcej...

4 kwietnia 2016 r. Ministerstwo Finansów opublikowało na swojej stronie interpretację ogólną dotycząca momentu powstania obowiązku podatkowego dla usług budowlanych lub budowlano-montażowych.

Czytaj więcej...

Przyjęty w ostatnich dniach przez Radę Ministrów projekt ustawy o efektywności energetycznej stanowi wdrożenie dyrektywy unijnej 2012/27/UE. To kolejny krok w stronę zrównoważonego rozwoju, co pozwoli na implementację energooszczędnych rozwiązań technologicznych, dopasowanie zachowań odbiorców energii do nowych realiów i wykreowanie postaw konsumentów skupionych na oszczędności energii elektrycznej.

Czytaj więcej...

Nowa ustawa o efektywności energetycznej zapewni pełne wdrożenie dyrektywy unijnej, która zobowiązuje państwa członkowskie UE do osiągnięcia określonego poziomu oszczędności energii w terminie do końca 2020 r. Zastąpi ona dotychczasowe regulacje prawne w zakresie efektywności energetycznej obowiązujące w Polsce od 2011 r.

Czytaj więcej...

Mając na uwadze zbliżające się wejście w życie przepisów rozdziału 4 ustawy z 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2015 r. poz. 478), poniżej przedstawiamy informację Prezesa URE w sprawie ich interpretacji i stosowania.

Patronaty medialne