Długo oczekiwana nowelizacja Prawa zamówień publicznych może wkrótce wejść w życie. Została ona przyjęta przez Sejm RP 13 maja 2016 r., co pozwoli na skierowanie jej Senatu RP i w dalszej kolejności Prezydenta. Być może zacznie obowiązywać już w czerwcu br.

Konrad Majewski, Doradca Prawny, M&S Doradcy Strategiczni

budownictwomedyczne.plJeśli Senat RP rozpatrzy ustawę na posiedzeniu, które odbędzie się 18, 19 maja br., wówczas zapewne jeszcze w maju br. poznamy datę, po której udzielanie zamówień publicznych będzie w wielu aspektach przebiegać inaczej niż dziś. Dotyczy to także zamówień w zakresie budownictwa medycznego. Stosowanie nowych przepisów będzie wyzwaniem zarówno dla zamawiających, jak i dla wykonawców. Świadomość wprowadzonych zmian i dostosowanie do nich praktyki ofertowania do sektora publicznego będzie dodatkowo dla wykonawców szansę na zwiększenie swojej konkurencyjności i bardziej efektywny udział w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. 

Więcej na: http://nowezamowieniapubliczne.eu/

Patronaty medialne