Czytaj więcej...

27 października 2015 r., podczas uroczystości 70-lecia powstania Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej, otwarte zostało Laboratorium Inteligentnej Infrastruktury Przemysłowej. Tu będą się kształcić specjaliści w zakresie inteligentnych budynków. Studenci poznają kulisy systemu Vision BMS do zarządzania budynkami, zaprojektują własne rozwiązania i przetestują je w autentycznym środowisku.

Czytaj więcej...

Według danych pochodzących z raportu "Szóste paliwo" blisko 40 proc. zużywanej energii w Unii Europejskiej pochłaniają budynki. W związku z stałym wzrostem kosztów energii konieczne jest zastosowanie takich rozwiązań, które przyczynią się do zmniejszenia jej wydatków i jednocześnie zoptymalizują inne procesy. Ważny jest zatem rozwój automatyki budynkowej, tak aby podnosił standard wykonywanych budynków oraz przyczyniał się do rozszerzenia możliwości produktowych w zakresie zasilania – takie kryteria spełnia rozwiązanie SmartStruxure firmy Schneider Electric.

Czytaj więcej...

Panasonic zaprezentował najnowsze rozwiązanie dla branży klimatyzacyjnej - Climate Smart Cloud. System przeznaczony jest do sterowania, monitorowania i zarządzania urządzeniami grzewczymi i chłodzącymi w ramach jednej lub kilku instalacji z poziomu dowolnej przeglądarki internetowej. Rozwiązanie zostało zaprojektowane zarówno z myślą o budynkach komercyjnych czy biura.

W 2013 r. Szpital Św. Rodziny przy ul. Madalińskiego uzyskał dofinansowanie z funduszy unijnych na realizację projektu w wysokości 4 999 581 zł. (całość przedsięwzięcia to koszt 5 881 860 zł). Miasto st. Warszawa wsparło szpital zabezpieczeniem w budżecie środków na wkład własny placówki w wysokości 882 297 zł na realizację projektu oraz 60 tys. zł na sfinansowanie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej BMS (inteligentny budynek).

Patronaty medialne