DLJM System od wielu lat specjalizuje się w nowatorskich rozwiązaniach budowlanych. Firma jest liderem w branży rozwoju i testowania najnowocześniejszych technologii zarządzania i kontroli inteligentnych budynków. Dariusz Miziński, Prezes spółki DLJM System Sp. z o.o., podczas rozmowy z Izabelą Żylińską, Redaktor naczelną portalu BudownictwoMedyczne.pl, wyjaśnił czym jest inteligentny szpital i jaką rolę spełnia w nim system BMS (ang. Building Management System).

 

Izabela Żylińska: "Inteligentny szpital" to pojęcie, które coraz częściej pojawia się w branży medycznej. Najczęściej osoby posługujące się nim mają na myśli np. nowoczesny system informatyczny, zapewnienie dostępu do dokumentów, bezpieczeństwo przechowywania informacji czy też telemedycynę. Jednak inteligentnym szpitalem można również nazwać wysokozaawansowany technologicznie budynek, w którym świadczone są usługi z zakresu ochrony zdrowia. Patrząc przez ten pryzmat, czy mógłby Pan powiedzieć naszym Czytelnikom, czym jest Smart Hospital?

Dariusz Miziński Dariusz Miziński: Jak słusznie Pani zauważyła, pod pojęciem "inteligentny szpital" funkcjonuje – jak przyjęło się myśleć – nowoczesny system informacyjny w postaci: baz danych, ochrony i dostępu do dokumentów itp., a więc takich rozwiązań, gdzie stale potrzebni są także pracownicy, udoskonalanie i dostosowywanie narzędzi. Z mojego punktu widzenia inteligentnie funkcjonujący szpital, to placówka, w której zastosowane rozwiązania łączą efekty ekologiczne ze znacznym obniżeniem kosztów, zwiększa się komfort i bezpieczeństwo użytkowników, a wszystko to przy pomocy urządzeń, które same potrafią adaptować się do aktualnych warunków pracy. Takim systemem jest BMS, który pozwala kontrolować wszystkie instalacje bezpośrednio znajdujące się w obiekcie z dowolnego miejsca na świecie. System jest niezbędny wszędzie tam, gdzie zarządzanie budynkiem wymaga koordynacji wielu użytkowników i funkcji. Obiekty użyteczności publicznej, jakimi są szpitale, doskonale wpisują się w ideę zastosowania systemu BMS. Zadaniem zintegrowanego systemu zarządzania budynkiem jest zbieranie informacji z całego systemu, umożliwienie porozumiewania się i wymiany danych pomiędzy wszystkimi zainstalowanymi podsystemami. Sterowanie takim budynkiem odbywa się na podstawie wszystkich zebranych informacji i programowym wprowadzeniu zależności regulacyjnych i sterowniczych pomiędzy wszystkimi podsystemami.

 

I.Ż.: Jakiego rodzaju elementy budynku szpitalnego możemy nadzorować przy wykorzystaniu BMS?

D.M.: System BMS pozwala efektywnie i wszechstronnie kierować budynkiem szpitalnym, tak by nie tylko zmniejszyć zużycie energii, nawet o połowę, a co za tym idzie ograniczyć koszty eksploatacji budynku, ale także zdecydowanie poprawić komfort i bezpieczeństwo, w tym przypadku pacjentów i personelu medycznego.

System może objąć w zasadzie wszystkie elementy funkcjonowania szpital, przede wszystkim te, które związane są ze stałą eksploatacją budynku, a zatem mówimy tu o monitoringu jakości i zużycia energii elektrycznej, instalacji elektrycznej, zużycia wody ciepłej oraz zimnej, jakości i przepływu powietrza, oświetlenia wybranych stref czy temperatury, zwłaszcza w newralgicznych pomieszczeniach szpitala. W ten sam sposób monitorowane są kotłownie, serwerownie, pomieszczenia, które są narażone na zalanie wodą, sale operacyjne, sale ze specjalistycznym sprzętem, np. z rezonansem magnetycznym oraz monitoring samego urządzenia. Nie sposób tu nie wspomnieć o systemie monitoringu parametrów gazów medycznych połączonym z systemem szybkiego powiadamiania personelu w razie awarii. Co ciekawe, BMS może być zastosowany nawet do nadzorowania systemu zwalczania legionelli.

 

I.Ż.: BMS ma na celu przede wszystkim zwiększenie oszczędności energii. Czy mógłby Pan przedstawić przykład takiego proefektywnościowego wykorzystania systemu?

D.M.: W tym miejscu muszę zaznaczyć, że system BMS nie polega wyłącznie na energooszczędności. To ważne, aby pamiętać, że inteligentne budownictwo, to przede wszystkim systemy integrujące i nadzorujące urządzenia, reagujące na zbliżającą się awarię i sygnalizujące potrzebę naprawy, czy też serwisu danego sprzętu. Przedłużamy więc jego żywotność, obniżamy koszty obsługi technicznej czy serwisowej i zapobiegamy potencjalnej awarii, która na dłuższą metę może sparaliżować cały szpital.

Jeśli zaś chodzi o rozwiązania energooszczędne to przykładów jest bardzo dużo, dlatego może warto wymienić w tym miejscu taki, który ma szczególne znaczenie w przypadku placówki medycznej, w której należałoby zoptymalizować koszty eksploatacji budynku na rzecz zwiększenia środków na leczenie. Mowa tu o np. o kwestii energii i jej zużycia. Zastosowanie systemu BMS umożliwi stały monitoring korzystania z energii, a co za tym idzie analizę, w jaki sposób można ograniczyć jej zużycie. Monitoring poszczególnych urządzeń, np. agregatorów prądotwórczych, czy zasilania awaryjnego zasygnalizuje konieczność przeprowadzenia przeglądu, serwisu lub napraw. Sterowanie oświetleniem zagwarantuje, że światło będzie wyłącznie tam, gdzie akurat będzie potrzebne, dzięki m.in. czujnikom ruchu czy obecności.


I.Ż.: Inteligentny szpital (podobnie jak inteligentny budynek) to również symulacja obecności, ochrona bytu i mienia, systemy alarmowe, monitoring.

D.M.: Jak wspomniałem "inteligentny budynek" to nie tylko energooszczędność, choć w przypadku wspomnianych rozwiązań można mówić o czymś w rodzaju oszczędności energii czynnika ludzkiego. Nie jest bowiem konieczne tak duże, a przede wszystkim rozproszone i niezintegrowane systemem zaangażowanie pracowników, jak w przypadku rozwiązań tradycyjnych.

 

I.Ż.: Jakie korzyści przynosi pracownikom i zarządowi inteligentny szpital, a jakie pacjentom?

D.M.: Zacznijmy od pacjentów i może najprostszych przykładów. Każdy kto spędził w szpitalu choć chwilę zapewne pamięta, że na sali albo było za zimno, albo za ciepło. Ciężej chorzy, dla własnego bezpieczeństwa zawsze musieli liczyć na pomoc personelu. Otwarcie okna wiązało się z hałasem z zewnątrz, co nie sprzyja rekonwalescencji. To podstawowe sytuacje, z jakimi borykają się chorzy ludzie w warunkach szpitalnych, ale jest ich dużo więcej. Systemy BMS mogą sprawić, że zastosowane urządzenia zapewnią pacjentowi komfort pobytu, z odpowiednią temperaturą i jakością powietrza na sali, dzięki odpowiedniemu sterowaniu klimatyzacją, ogrzewaniem czy wentylacją, z możliwości większej samodzielności w poruszaniu się, dzięki zastosowaniu czujników ruchu i obecności, w ciszy i z odpowiednim przyciemnieniem czy nasłonecznieniem sali.

Jeśli chodzi o kwestię zarządzania szpitalem, to na pierwszym miejscu należy wymienić rzeczywiste oszczędności kosztów eksploatacji budynku, które mogą sięgać od 15 do nawet 50 procent. W drugiej kolejności można wspomnieć o organizacji pracy i licznych ułatwieniach dla personelu, wynikających z zastosowania rozwiązań lokalizacji pacjentów, co jest niezwykle ważne w przypadku specyficznych oddziałów szpitalnych. Łatwo też wyobrazić sobie katastrofę w postaci awarii zasilania. Większość sprzętu przestaje działać, co w warunkach szpitalnych zagraża poważnie życiu chorych. System BMS nie tylko może wykryć "zbliżającą się" awarię, zapobiec jej, ale również w ostateczności uruchomić zasilanie zastępcze. Wspominam tu o podstawowych rozwiązaniach, ale zapewniam, że jest ich dużo więcej.

 

I.Ż.: Czy w Polsce jest dużo budynków szpitalnych, które możemy uznać za inteligentne? Co decyduje o uznaniu ich za "inteligentne"?

D.M.: Coraz więcej tego rodzaju placówek w Polsce wprowadza inteligentne rozwiązania, choć z reguły nastawione są one przede wszystkim na radykalną oszczędność energii i kosztów eksploatacji. Już od kilku lat Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Częstochowie dysponuje największą siecią kolektorów słonecznych, a oszczędności są kolosalne. Z kolei Szpital Specjalistyczny w Radomiu zrealizował projekt budowy instalacji fotowoltaicznej, która wytwarza energię elektryczną z energii słonecznej. Szpital Vital Medic w Kluczborku posiada system inteligentnego ogrzewania podłogowego, inteligentne oświetlenie, system ogrzewania wody z energii słonecznej i wiele innych inteligentnych rozwiązań. Przykładów jest coraz więcej, ponieważ to właśnie placówki szpitalne stają się liderami w zastosowaniu inteligentnych rozwiązań.

 

I.Ż.: Czy są w naszym kraju jakieś normy warunkujące budowę / elementy Smart Hospital?

D.M.: Od 2013 r. każdy wybudowany budynek musi spełniać określone w dyrektywie 2010/31/UE normy dotyczące minimalnej charakterystyki energetycznej, a od 2020 roku każdy budynek czy obiekt będzie musiał stosować rozwiązania energooszczędne. Inwestorzy budowlani muszą już dziś uwzględnić w swoich planach nowe rozwiązania. Należy w tym miejscu podkreślić, że zastosowanie systemu BMS nie dotyczy wyłącznie nowo wybudowanych obiektów i może być wprowadzony w zasadzie wszędzie. Doskonałym przykładem jest Empire State Building. Obiekt już kolejny rok działa w oparciu o inteligentne rozwiązania, przynosząc imponujące oszczędności.

Oszczędność energii, wygoda i bezpieczeństwo to wymogi nowoczesnego budownictwa, zatem inteligentne rozwiązania to wręcz konieczność.

 

I.Ż.: Dziękuję za rozmowę.

Patronaty medialne