Zastosowane, proekologiczne, niskoemisyjne systemy zarządzania energią wskazują, że kompleks budynków szpitala Vital Medic należy do najnowocześniejszych w Europie, efektywnie realizując dewizę ochrony środowiska naturalnego.

Jedyny w Polsce szpital z ogrzewaniem podłogowym

Do ogrzewania pomieszczeń szpitala zastosowano po raz pierwszy w Polsce system ogrzewania podłogowego, co poza względami technologicznymi podniosło standardy higieniczne i funkcjonalne pomieszczeń, w których chociażby nie ma tradycyjnych grzejników, utrudniających utrzymanie właściwej higieny oraz funkcjonalne ustawienie wyposażenia.

Pompy ciepła – najbardziej proekologiczna technologia pozyskiwania energii

W aspekcie technologicznym, ogrzewanie podłogowe z racji niskiej temperatury czynnika grzewczego stanowi konieczne dopełnienie sytemu grzewczego, gdzie ciepło wytwarzane jest przez dwie pompy ciepła typu woda-woda, bazujące na energii cieplnej wód gruntowych wydobywanych przez system studni głębinowych. Z racji zastosowania w budynku szpitala wysokowydajnego sytemu wentylacji, co znaczącą wpływa na podniesienie standardów ochrony epidemiologicznej pomieszczeń zabiegowych i intensywnej terapii, mimo zastosowania systemu rekuperacji ciepła poziom strat wywołanych przez wentylację jest na tyle znaczący, że koniecznym było uzupełnienie ogrzewania szpitala o system klimakonwektorów zarządzanych lokalnie sterownikami w pomieszczeniach.

Klimatyzacja we wszystkich pomieszczeniach szpitalnych

Zastosowanie klimakonwektorów niemal we wszystkich pomieszczeniach budynku szpitala dało możliwość wykorzystania ich także jako klimatyzatorów, gdyż zastosowane pompy ciepła dają się łatwo  i automatycznie przestawiać na wytwarzanie czynnika chłodniczego w okresie letnim, co dało unikalny efekt w postaci możliwości klimatyzowania niemal wszystkich pomieszczeń szpitala.

W oparciu o ten sam system wytwarzania wody lodowej rozwiązano także chłodzenie urządzeń  diagnostyki obrazowej, nie budując do tego celu koniecznej, odrębnej instalacji chłodniczej. 

Woda użytkowa ogrzewana energią słoneczną

Zastosowane rozwiązanie wytwarzania ciepłej wody użytkowej w oparciu o system wysokosprawnej instalacji solarnej wspomaganej szczytowym kotłem gazowym nie już jest dzisiaj rzadko spotykanym, ale zastosowanie systemu, który w zależności od warunków nasłonecznienia efektywnie i automatycznie reguluje źródła wytwarzania wody użytkowej, uwzględniając jej duże zapotrzebowanie jakie jest generowane przez funkcjonujący szpital, daje duże i wymierne oszczędności kosztowe.

Inteligentne oświetlenie

Instalacją szpitala zasługującą na szczególne uwzględnienie jest inteligentne, energooszczędne oświetlenie szpitala, gdzie każda oprawa oświetleniowa ma sieciowy kod IP, które nie tylko "wie" ile opraw oświetleniowych i kiedy włączyć i wyłączyć dla potrzeb korzystających z pomieszczeń ludzi, ale także automatycznie dobierze jego natężenie nie marnując zbędnych luksów, gdy są one dostarczane przez słońce lub automatycznie ściemni oświetlenie w okresie nocnym, by wzbudzić się do pełnej jasności "widząc" nadchodzącego człowieka.

Tańsza energia oznacza więcej środków na terapię

Wszystkie opisane instalacje tworzą inteligentny system zarządzania energią w budynku szpitala, poprawiając jego stan sanitarny i komfort przebywających w nim ludzi przy jednoczesnym kolosalnym wpływie na zmniejszenie kosztów funkcjonowania i efektywnej realizacji zasad ochrony środowiska naturalnego, co jest jednym z istotnych komponentów w tworzeniu jakości i konkurencyjności naszych usług.

Patronaty medialne