Czytaj więcej...

Google zaprezentował nowe narzędzie - Google Sunroof, które przy wykorzystaniu zdjęć satelitarnych pozwoli ocenić czy instalacja na dachu budynku paneli słonecznych jest opłacalna. Narzędzie Google Sunroof obecnie dostępne jest jedynie dla mieszkańców USA.

Czytaj więcej...

URE przypomina, że w konsekwencji zmian  ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059, z późn. zm.) wprowadzonych ustawą z 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2015 r., poz. 478), do wniosku o wydanie promesy koncesji albo promesy zmiany koncesji, składanego do Prezesa URE, na wykonywanie działalności gospodarczej polegającej na wytwarzaniu energii elektrycznej w kogeneracji albo z odnawialnych źródeł energii, należy dołączyć opis techniczno-ekonomiczny projektowanej inwestycji, której rozpoczęcie nastąpi po wejściu w życie tej ustawy (art. 43 ust. 7 ustawy - Prawo energetyczne).

Czytaj więcej...

Pierwszy w Polsce i jeden z nielicznych w Europie sezonowych magazynów ciepła został uruchomiony na terenie Mazowieckiego Centrum Psychiatrii "Drewnica" w Ząbkach k. Warszawy. Tzw. STES (z ang. Seasonal Thermal Energy Storage), został wybudowany przez Dział Badań i Rozwoju Mostostalu Warszawa SA w ramach współfinansowanego przez Komisję Europejską projektu pod nazwą EINSTEIN. To kolejny projekt Mostostalu Warszawa na rzecz rozwoju innowacji w budownictwie.

Dzięki funduszom pozyskanym z działania 4.3. "Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013, sfinansowano zakup i montaż instalacji solarnej oraz pomp ciepła dla Szpitala Wojewódzkiego w Opolu.

Patronaty medialne