21 kwietnia 2016 r. w sali konferencyjnej Centrum Kompleksowej Rehabilitacji, przy ulicy Gąsiorowskiego 12/14 w Konstancinie-Jeziornie odbędzie się konferencja w związku z realizacją projektu "Podniesienie efektywności energetycznej obiektów Centrum Kompleksowej Rehabilitacji".

budownictwomedyczne.plZakres prac, jakie obejmował projekt:

  • Termoizolację – ocieplanie ścian i dachów w obiektach niemodernizowanych w ilości 1367 m²
  • Wymianę okien – w ilości 133 szt./417,15 m² o współczynniku = 0,9
  • Wymianę grzejników żeliwnych na grzejniki płytowe w ilości 50szt.
  • Montaż systemu zarządzania energią BMS w ilości 1szt. i montaż systemów automatyki regulacji źródeł regulacji ciepła w ilości 2szt.; montaż 2 szt. pomp ciepła o mocy 24,5 kW każda
  • Wymianę oświetlenia wbudowanego na energooszczędne (LED) w ilości 1173 szt.
  • Instalację ogniw fotowoltaicznych (PV) w ilości 653 szt. o mocy 160 kW
  • Montaż ogniw fotowoltaicznych o mocy 40kW
  • Uruchomienie centrali wentylacyjno – klimatyzacyjnej.

Cel realizacji projektu: poprawa efektywności energetycznej kompleksu CKR poprzez częściową termomodernizację budynków wraz z wymianą okien, modernizację instalacji centralnego ogrzewania, zastosowanie nowoczesnych, energooszczędnych oraz ekologicznych źródeł ciepła oraz energii elektrycznej poprzez wykorzystanie nowoczesnej technologii fotowoltaicznej. Dzięki wsparciu programu PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii” finansowanego z funduszy Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego , Centrum Kompleksowej Rehabilitacji stanie się bardziej przyjazne środowisku oraz w wymiernym stopniu będzie wykorzystywało odnawialne źródła energii.

Plan: Obecnie Centrum Kompleksowej Rehabilitacji Sp z o.o. w ramach prowadzonej działalności zużywa 42 19 886,9 kWh/rok oraz emituje 1659,84 MgCO2/rok. CKR planuje zmniejszenie tych wartości do 3 524 064,2 kWh/rok oraz ograniczenie emisji do poziomu 1 123,18 MgCO2/rok

Patronaty medialne